• Chinés
  • Módulo de medición de temperatura por infravermellos